2 responses to “Không cần giỏi nhất, hãy đi đầu”

  1. Micheal Long

    hay qua

  2. Lương Nguyễn

    ;) no. 1

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »