Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

One response to “Bài tập khám phá bản thân: Sống có mục đích”

  1. Antony Toan

    vậy chúng ta nên sống đúng với bản thân mình hơn và sống có ý nghĩa nhất

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »