Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

One response to “Điểm năng động/Chỉ tiêu tái tiêu dùng”

  1. Nén gọn năng động | Người kinh doanh theo mạng

    [...] gọn năng động và chỉ tiêu năng động là hai khái niệm liên quan mật thiết đến nhau và có ảnh hưởng rất lớn đến [...]

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »