Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

3 responses to “Ba kiểu kinh doanh”

  1. Phạm Quang Khánh

    sponsell giải thích cụ thể đi

  2. Phạm Quang Khánh

    hi e không hiểu lắm :liecliec:

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »