One response to “Copy không phải là xấu”

  1. Stephenlinh977338449

    còn phải tùy thuộc vào vận dụng cái gì nữa chứ……….

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »