Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

2 responses to “Tận dụng tất cả các nguồn lực – Nhấc hòn đá”

  1. tuannguyen.ictu

    Với e sps như là Lưu Bị vậy
    :(( :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :hun: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut: :chut:

  2. Bí mật Thành Công - Einstein và Giáo Sư | Người Kinh doanh theo mạng

    [...] lúc, Sponsell tự hỏi, tại sao mình đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không bảo trợ, không bán hàng đư…? Liệu thành công trong Kinh doanh theo mạng có phải là trò ảo thuật của những [...]

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »