Một blogger viết về ngành kinh doanh theo mạng. Phụ trách chính một số chuyên mục trên tạp chí Người kinh doanh theo mạng như: Công ty KDTM, Thủ lĩnh, Tin tức về KDTM...

2 responses to “Chavich Kim”

  1. Truongduysang

     http://sanphamunicity.net/

  2. Sponsell

    Chào mừng Diane, thành viên mới của Sponsell, người sẽ phụ trách mục Nhà phân phối trong thời gian sắp tới, với bài viết đầu tiên

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »