2 responses to “Ngỗng đẻ trứng vàng”

  1. Yuki Nguyễn

    Rất ý nghĩa

  2. Trần Thái Bình

    Tập trung vào nguyên nhân và hành động mà không quan tâm đến kết quả được hay không thì chắc chắn sẽ thành công.

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »