Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

2 responses to “Cùng bay lên nào”

  1. Âm nhạc – cách đơn giản để thay đổi cuộc sống « I am "Bạc Hà"

    [...] thừa cho thời tiết, cho mục tiêu, cho những người chung quanh. Đến một hôm, vô tình ngồi Bay với Phương Trang, tôi chợt thấy mình hào hứng lạ kỳ, công việc cứ thế phăng phăng mà đi. Rõ [...]

  2. Âm nhạc – Bạn chính là những gì bạn nghe « I am "Bạc Hà"

    [...] thừa cho thời tiết, cho mục tiêu, cho những người chung quanh. Đến một hôm, vô tình ngồi Bay với Phương Trang, tôi chợt thấy mình hào hứng lạ kỳ, công việc cứ thế phăng phăng mà đi. Rõ [...]

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »