Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

2 responses to “Tiền thị trường: cơ hội và thách thức”

  1. Tien Dao Mau

    bài viết chuẩn

  2. Pd Phạm Quang Khánh

    hay a! :uhuh: :uhuh:

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »