Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

3 responses to “Vượt qua Phản ứng tiêu cực trong buổi tiếp xúc khách hàng”

  1. hung2778

    cai bọn ảo có khác. Nói chuyện nghe đã không chấp nhận được rồi.

  2. Bán hàng đa cấp là gì từ góc nhìn trung lập|Người kinh doanh theo mạng

    [...] sai trái như: Bỏ học đi làm (giàu), đăng ký kết hôn để mau thành công (?!), coi thường những người chung quanh, suy nghĩ phi thực tế, hay gây gổ, sĩ diện, [...]

  3. Tuannguyen Ictu

    video này của mấy thím thiên ngọc này

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »