Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Người cha không hoàn hảo

Một chút lắng đọng để nghĩ về người cha và Một chút lắng đọng để nghĩ về người bảo trợ.
Đôi khi họ không hoàn hảo, nhưng họ đã dành cho chúng ta rất nhiều điều không thể tìm thấy ở đâu được.

Page 1 of 3123
Page 1 of 3123