Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

138 responses to “Càng tiếp xúc lạnh càng thất bại – Lỗi tại ai?”

 1. Nhất Bugatti

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 2. Trang Bùi

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 3. Trần Văn Trung

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”
  Cảm ơn S.

 4. Phương Kachii

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”
  Cảm ơn a S trước.

 5. Anh Không Đẹp Trai

  A

 6. Võ Thị Nhung

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 7. Thanh Thao

  Hello bạn!mình co thể giao luu kien thuc về nghanh kdtm dc ko ne?sdt minh:01205968805.rat vui nếu dc gap ban

 8. Thanh Thao

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 9. Tieu Nhi

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghỉ và áp dụng triệt để .
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công . Hãy giúp tôi

 10. thiên

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu
  suy nghĩ và áp dụng một cách
  triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ
  thành công. Hãy giúp tôi

 11. Phạm Thị Tú Trâm

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 12. Minh Quang

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để!
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công! Hãy giúp tôi!

 13. Long Tong

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 14. Trinh Lan

  Dung la toi moi chi hoc chu chua chiu suy nghi ap dung triet de.
  Toi kien quyet thay doi va se thanh cong.HAY GIUP TOI

 15. Thai Mich

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 16. Cười Tươi

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 17. Ku Mít

  e chào ạ, đúng .e dang gap van de cach dat cau hoi cho hop ly a . cau chuỵen của e qua tn hay trc rât ít khó nói chuyện .a có bài nào hay cách nào có thể giúp e dc chứ

 18. Thuy Dung Phan

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 19. Gà Rừng

  Em chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Em kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp em :D

 20. Quang Nhân Pham

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 21. Nguyễn Đức Khôi

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 22. Nguyễn Đức Khôi

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 23. quốc việt

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi :ngungo: :hoptac:

 24. Mai Anh Phong

  Em chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Em kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp em :(( :(( :(( :(( :(( :((

 25. Mountain

  ” Toi chi moi hoc chu chua suy nghi va ap dung mot cach triet de
  Toi kien quyet thay doi va se thanh cong. Hay giup toi! ” thanks Sponsell !

 26. Hanh Phuc

  “Toi chi moi hoc chu chua chiu suy nghi va ap dung mot cach triet de
  Toi kien quyet thay doi va se thanh cong. Hay giup toi !” :feelgood:

 27. Thuanxd

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi” :(( :((

 28. thuy sieng

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 29. Nam Vuong

  Toi chi moi hoc chu chua ap dung triet de.toi kien quyet thay doi va se thanh cong.hay giup toi.

 30. manhtuan

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 31. Lưu Hoàng Long

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi” :((

 32. Từ Cẩm Tài

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi….

 33. Cậu ấm patxa

  :lembem: Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 34. Trần Minh Thuyên

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 35. Quang Quân

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 36. Hồ Phước Cầm

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 37. Ho Phuoc Cam

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để. Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công, hãy giúp tôi.

 38. lương văn cường

  Hầu như ai cũng học thật nhiều,nhưng áp dụng chẳng là bao vì sợ; ngại ngùng,lúng túng.kiến thức chưa vững…mình cũng như vậy đó mọi người ah.

 39. Poki

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi” eck

 40. Nước Chảy Đá Mòn

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.

 41. thanh nguyen

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy
  nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành
  công. Hãy giúp tôi :((

 42. ZuZu

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi !!

 43. thanh

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi !!

 44. Nguyễn Ngọc Tiễn

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 45. Châu Nguyễn

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 46. mystery

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi eck

 47. Hiệp

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 48. Klee

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 49. nguyen ha

  tôi chỉ học thôi chứ chưa áp dụng và suy nghi triệt để.tôi cương quyết thay đổi và sẽ thành công.hãy giúp tôi.

 50. Mr.Huy

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi! :hehe:

 51. MrBen

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.. :vomat:

 52. đàm xuân hòa

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.:)

 53. Phùng Thị Quỳnh

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi. :)

 54. nguyen trang

  tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công.HÃY GIÚP TÔI.

 55. sasa

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi :help:

 56. Nguyễn Minh Đức

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!

 57. Nguyễn Nhàn

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 58. Huy

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi! :hoptac:

 59. Lê hà

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công .Hãy giúp tôi :hoptac:

 60. Duy

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 61. Mỹ Hạnh

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi :help:

 62. Trương Viết Mạnh

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 63. Huỳnh Chí Văn

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 64. Abu còm

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi ! :help: :huhu:

 65. Bùi Thuận

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi! :ngaytho:

 66. Trần Tuấn

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.

 67. ThuHong

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và nhất định thành công. Hãy giúp tôi

 68. anh duong

  “Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 69. Phú

  Tôi chỉ mơi hoc chư chưa chiu suy nghi va ap dung triêt đê.
  Tôi quyêt tâm thay đôi va se thanh công.
  Hay giup tôi

 70. ıllıllı Mạnh Còi ®

  “Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

  :ngungo:

 71. Tống Văn Dũng

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.
  Sponsell please!!!

  1. nguyenquyet

   toi chi moi hoc chu chua suy nghi va ap dung mot cach triet de.
   toi nhat dinh se thay doi va se thanh cong!
   Hay giup toi!
   :emthua:

 72. Thành

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công.
  hãy giúp tôi! :ngaytho:

 73. 3s

  tiếp xúc lạnh là 1 nỗi ám ảnh đối với 1 NPP mới. mình cũng k phải ngoại lệ…trong lĩnh vực MLM điều ji làm bạn sợ nhất??? xách hàng đi bán??? tiếp xúc lạnh?? OPP..??? nếu như biết bản thân mình sợ điều ji nhất thì hãy cam đảm làm điều bạn sợ nhất.điều đó sẽ jup bạn trưởng thành hơn…Mình cũng xin chia sẻ 1 chút…tiếp xúc lạnh là dùng chân thành nc vs người khác…k cần số lượng mà chất lượng bạn ah…chúc mọi ng sẽ thành công…

 74. Sha Wo

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và tôi sẽ thành công! Hãy giúp tôi!

 75. ken1102

  cả nhà ơi.giúp em cách định hướng cho người mới với.càng chi tiết càng tốt.nhất là cách năm bắt tư tưởng.tâm lý của người mới.
  em xin cảm ơn các anh chị
  tks :(( :(( :((

 76. Chinh Arch

  Tôi chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiến quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi. :ngaytho:

 77. lê trung nam

  tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  tôi kiên quyết thay đối và sẽ thành công.hãy giúp tôi

  1. hungvinamain

   Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
   Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công.
   Hãy giúp tôi.

 78. Nguyen Hoang Anh

  “Tôi chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 79. HOang Dã

  Tôi mới chịu học chứ chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi :vomat:

 80. Jack King

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi…:(

 81. Lan

  rất cảm ơn s nếu như share nhữg kjh ngjem đó cho mjh

 82. Diep

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.

 83. phương huyền

  tôi chỉ mới học chứ chưa chụi suy nghĩ và áp dụng triệt để
  tôi sẽ kiên quyết thay đổi ! hãy giúp tôi
  :sexy:

 84. Nguyễn Đức Thanh

  tôi mới chỉ học chứ chưa suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  tôi kiên quyết thay đổi và thành công. Hãy giúp tôi

 85. Tran Bon

  Toi chi hoc chu chua chiu suy nghi va ap dung triet de.Toi kien quyet thay doi va thanh cong.Hay giup toi

 86. nguyen yen

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công.
  Hãy giúp tôi :hoptac:

 87. Lê Kim Yến

  Tôi chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi đi

  Cảm ơn S. nha

 88. Ngân

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để. tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!

 89. Cù Huy Hồng Sáng

  tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt.
  tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công.hãy giúp tôi!
  please!!!!!!!!!!!!!

 90. Phan Ngọc Thắng

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiến quyết thay đổi và sẽ thành công..Hãy giúp tôi..Please..!!!

 91. N.D.Dương

  Tôi mới chỉ đọc chứ chưa áp dụng triệt để.
  Tôi KIÊN QUYẾT THAY ĐỔI và sẽ THÀNH CÔNG.
  XIN HÃY GIÚP TÔI :ngungo:

 92. phạm ngọc luyến

  tôi chỉ mới học chứ chưa áp dụng triệt để, tôi kiên quyết sẽ thay đổi và tôi sẽ thành công. hãy giúp tôi
  sps ơi,gửi cho mh với, muốn hoc tập thêm quá, muốn hỏi sps 1 câu là nếu gặp 1 khách hàng lạnh mà người đó khác giới và có kinh nghiệm hơn mh, giỏi hơn mh thì cần làm thế nào để mời họ đến làm cho công ty mh,

 93. buimanh

  Toi moi chi hoc chu chua suy nghi va ap dung triet de.toi kien quyet thay doi va se thanhcong. Hay giup toi .

 94. Thế Tuân

  Thật sự là tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công… HÃY GIÚP TÔI!

 95. RedTails

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!

 96. quangtrong

  toi chi moi hoc chu chua chiu suy nghi va ap dung triet de
  toi kien quyet thay doi va se thanh cong. hay giu toi

 97. Nguyễn Minh Khoa

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ triệt để. Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.

 98. minh

  tôi mới chỉ học và chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.tôi kien quyết se thay đổi và sẽ thành công. xin hảy giúp tôi

 99. Quoc Anh

  tôi chỉ đọc chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để

  tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. hãy giúp tôi

 100. hungpham1983_nt

  Toi chi moi hoc chu chua chiu suy nghi va ap dung mot cach triet de
  Toi kien quyet se thay doi va se thanh cong .Hay giup toi :ngungo: :ngungo: :ngungo:

 101. Thành Trung

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!

 102. Nguyễn Xuân Vương

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!.

 103. Lê Minh Châu

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để. Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!

 104. vi văn thương

  tôi chỉ đọc chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. hãy giúp tôi
  :hoptac:

 105. MrDuy

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để,
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!!! :wait:

 106. Nguyễn Hương Trà

  Tôi chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và hành động triệt để!
  Tôi kiên quyết thay đổi và nhất định thành công. Hãy giúp tôi!

 107. Nguyen Van Nam

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi
  :ngaytho:

 108. lê văn hiếu

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công.Hãy giúp tôi

 109. PhongND

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 110. Nguyễn Việt Thắng

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 111. Hoàng Phương Dung

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!!!!!!

 112. Victor Nguyen

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.

 113. Vu ngoc bich

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi
  :themwa:

 114. nguyenphuongthao

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành cộng Hãy giúp tôi!

 115. yiguanghui

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.

 116. LaLa

  Toi moi chi hoc chu chua chiu suy nghi va ap dung triet de. Toi kien quyet thay doi va se thanh cong. Hay giup toi.

 117. Vân Anh

  tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công, hãy giúp tôi!

 118. dmb0919

  ” Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy Giúp Tôi
  :met:

 119. Lê Phương Anh

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 120. bean

  toi chi moi hoc chu chua chiu suy nghi ap dung triet de.
  Toi kien quyet thay doi va se thanh cong, hay giup toi !

 121. Đặng Thu Phương

  ” Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi! ”
  Thanks!

 122. Bùi Đức Tâm

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công . Hãy giúp tôi

 123. Ha

  Tôi chỉ mới học mà chưa suy nghĩ và áp dụng một cách triệt để.
  Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!

 124. phạm thủy

  tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công.hãy gúp tôi!
  :hehe:

 125. Trung Việt

  Tôi mới chỉ đọc chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để. Tôi kiên quyết sẽ thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi!!

 126. Thùy Linh

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. HÃY GIÚP TÔI.

 127. Nymtyn

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi

 128. Bảo

  TÔI CHỈ MỚI HỌC CHỨ CHƯA CHỊU SUY NGHĨ VÀ ÁP DỤNG MỘT CÁCH TRIỆT ĐỂ
  TÔI KIÊN QUYẾT THAY ĐỔI VÀ NHẤT ĐỊNH SẼ THÀNH CÔNG. HÃY GIÚP TÔI!
  SERIOUS!!!

 129. Cà Phê Đá

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ mà áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi.

 130. NgôNội

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôj kiên quyết thay đổi và sẽ thành công . Hãy giúp tôi ! :hoptac:

 131. Bachhuong

  Tôi chỉ mới học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi !!

 132. Hà Hoàng Lâm

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi :help: :camon:

 133. Nguyễn Hải Đăng

  “Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi”

 134. Them Nguyen

  T rất ít khi tiếp xúc lạnh vì T không thấy thích lắm. Nhưng có phải muốn trở thành 1 thủ lĩnh lớn thì phải tiếp xúc lạnh giỏi không ạ?

  1. Hà Hoàng Lâm

   Mình nghĩ là tiếp xúc lạnh rộng hơn là đi tìm 1 người nào đó để nói chuyện theo 1 cái j đó mình đã sắp xếp trước :tethien: (:

 135. Danh Sơn

  Tôi mới chỉ học chứ chưa chịu suy nghĩ và áp dụng triệt để.
  Tôi kiên quyết thay đổi và sẽ thành công. Hãy giúp tôi :ngungo: :hoptac:

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »