Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

One response to “Video: Vượt qua giai đoạn khó khăn – A Piece of Chalk”

  1. Hung Hoang

    Hay, Muốn thu hút nhân tài thì bản thân mình phải tự gọt dũa bản thân là nhân tài trước.

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »