Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Nguồn: pickthebrain.com

3 Lời Khuyên Để Suy Nghĩ Như Một Lãnh Đạo Tự Tin

Tuyến dưới của bạn, sau một thời gian, vài lần thất bại, họ mất dần nhiệt huyết, mất niềm tin vào mọi thứ, nhưng đáng sợ nhất là họ mất niềm tin vào chính họ? Hay, là người lãnh đạo hệ thống (hoặc sẽ lãnh đạo hệ thống tương lai), [...]

Page 1 of 3123
Page 1 of 3123