Archives by date

You are browsing the site archives by date.

5 Triết Lý nhà Phật đem lại thành công trong KDTM

Đây là các triết lý trong Phật giáo, nhưng nếu ứng dụng vào Kinh doanh theo mạng thì sẽ tạo ra những thành công vượt bậc. Tại sao vậy?

Tới giờ rồi, nhảy công ty thôi
www.georgiagasrates.com

Kinh doanh theo mạng và Bóng đá

Dạo gần đây trong công ty mà Cà Phê Đá đang làm có nhiều người bỏ sang công ty khác làm việc, “thủ lĩnh” cũng có, NPP cũng có. Tưởng rằng công ty mình đang làm “không ra gì”, nhưng ngó sang công ty khác thì cũng thấy ông A chuyển sang công ty B, bà C chuyển sang công ty D, cậu E chuyển sang công ty A…

Page 3 of 3123
Close
Cám ơn bạn đã ghe thăm Người kinh doanh theo mạng
+1 để ủng hộ web nhé