Đặt vấn đề

Các vấn đề của người làm Kinh doanh theo mạng từ góc nhìn bên ngoài

Bán hàng là công việc của tất cả doanh nhân

Ai là người nghèo nhất trong KDTM ?

Trong một lần sang thăm trụ sở công ty bạn, Đ. có cơ hội được tham dự một buổi đào tạo nhóm để học hỏi thêm kiến thức. Vô tình một câu nói của người diễn giả ngày hôm đó khiến Đ phải đắn đo suy nghĩ khá nhiều: Liệu rằng câu nói này chỉ [...]

Nguồn: actmedia.eu

Sinh viên kinh doanh theo mạng – NÊN hay KHÔNG NÊN ?

Nếu bạn là
1. Một TUYẾN TRÊN, hãy cân nhắc khi đưa cho tuyến dưới là sinh viên đọc, một số họ có thể sẽ rời bỏ hệ thống.
2. Một PHỤ HUYNH, càng phải cân nhắc hơn, vì những thành công mà con/em bạn sẽ đạt được sau khi đọc có khả năng … gây shock nặng.

Page 1 of 41234
Page 1 of 41234