Sơ đồ trả thưởng

Tuy là thứ ít quan trọng nhất, sơ đồ trả thưởng lại là điều làm bận tâm các nhà phân phối và những người sáng lập các công ty nhiều nhất.

Nguồn: craftjr.com

Độ sâu cần thiết của một nhánh.

Thời gian gần đây, NPP Đ. gặp khá nhiều NPP than vãn về hệ thống gãy rụng của mình. Họ kể rằng: Khi bảo trợ được nhánh mới thì bỗng nhiên… nhánh cũ bỏ cuộc. Các tuyến dưới  KHÔNG THỂ TỰ LÀM VIỆC khi không có họ bên cạnh. Và hệ [...]