Kỹ năng kinh doanh

Các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh theo mạng: bán hàng, bảo trợ, đào tạo, xây dựng quan hệ, …

5 bài học rút ra từ việc làm việc nhóm với người nước ngoài

Sau đây là 5 bài học Sponsell rút ra từ kinh nghiệm làm Area Director của một tổ chức phi lợi nhuận tại nước ngoài. 1. Tất cả mọi người trong nhóm đều ngang nhau, không có người trên và không có người dưới. Mỗi người phụ trách phần việc riêng của mình và cố [...]

Page 1 of 3412345...102030...Last »
Page 1 of 3412345...102030...Last »