Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

4 responses to “Bán hàng đa cấp: Phải đáp ứng 5 điều kiện”

  1. Trần Thái Bình

    Cần phải kiểm tra công ty nào hoạt động sai luật để đóng của đừng để ảnh hưởng đến các công ty làm ăn chân chính.

  2. Stephenlinh977338449

    Thứ nhất: Phải có trụ sở rõ ràng, phải ký quỹ 1 tỷ đồng (Việt Nam) tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam (Nếu doanh nghiệp tham gia hoạt động ở Việt Nam).

  3. lê văn hiếu

    NHÀ NƯỚC CẦN PHẢI RÀ SOÁT THẬT KỸ NHỮNG CTY BHĐC BẤT CHÍNH ĐỂ TẠO MÔI TRƯỜNG LÀNH MẠNH CHO KDTM Ở VN PHAT TRIỂN MẠNH MẼ. PHẢI QUẢN LÝ THẬT CHẶT CHẼ. :heya: :heya: ;)

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »