Mỗi sự chia sẻ là một hòn đá xây dựng nên ngành KDTM chân chính và vững chắc

2 responses to “Không ai lắng nghe lời khuyên của tôi”

  1. QH

    Tuyệt vời

  2. Vượt qua sự trì hoãn: Câu chuyện Nhà Rùa | Người kinh doanh theo mạng

    [...] Chúng ta trì hoãn việc giải quyết vấn đề với tuyến dưới vì cho rằng họ không tôn trọng, không lắng nghe lời khuyên mình. Khi không thể nào trì hoãn nữa, ta gặp tuyến dưới và gay [...]

Leave a Reply

:sexy: :uhuh: :ngaytho: :liecliec: eck :(( :lookdown: :what: :themwa: :covu: :hehe: :lenlut: :emthua: :chanh: ;)) :uoi: :lanhlung: :binh: :lembem: =)) :gru: :nhindeu: :whaat: :tethien: :vomat: more »