5 bước xây dựng mạng lưới cho nhà phân phối mới

5 bước xây dựng mạng lưới cho nhà phân phối mới

Một  nhà phân phối mới thường băn khoăn không biết nên xây dựng doanh nghiệp kinh doanh mạng của mình bắt đầu từ đâu? Làm thế nào để có thể bùng nổ hệ thống chỉ trong nửa tháng? Bạn không hề có kinh nghiệm, mọi thứ có vẻ thực sự khó khăn. Bài viết này [...]